Blíži sa najväčší kresťanský sviatok

Marec 2016 / Prečítané 1322 krát

   Blíži sa Veľká noc. A tak ako býva zvykom pred sviatkami, prihovorili sa čitateľom Pezinčana aj duchovní, ktorí v našom meste pôsobia.

Vladimír Kmošena, evanjelický farár, Pezinok

Veľkonočné posolstvo

   Vážení spoluobčania, Veľká noc nám prináša jedinečné posolstvo o víťazstve života nad smrťou.
   Ak nám Veľký piatok pripomína, že aj pravdu možno umlčať, nespravodlivosť môže zvíťaziť nad spravodlivosťou, nebojme sa, je to len dočasný triumf.
   Pretože prichádza veľkonočné ráno. Ráno, ktoré prináša konečné víťazstvo, víťazstvo pravdy, spravodlivosti a života. Víťaz nad smrťou, hriechom a ľudskou zlobou, Ježiš Kristus, vstal z hrobu a viacej nezomiera.
   Tí, čo by chceli za každú cenu udržať Ježiša v hrobe, boli a vždy nanovo sú porazení. Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, bol slávnou mocou Božou vzkriesený a žije.
   Preto je posolstvo Veľkej noci dôvodom k veľkej radosti. Ježiš je Víťaz a chce, aby z tohto víťazstva mal každý osoh. Áno, to je vôľou Božou, preto hovorí: Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Ján 6,40)
Prosme Pána Boha, aby nás tohtoročné sviatky Veľkej noci zmobilizovali k tomu, aby sme sa zahľadeli na Krista a verili v Neho. Tak budeme mať aj my osoh z Jeho víťazstva. Nech sa tak stane! Prajem Vám Božou láskou a radosťou z víťazstva Pána Ježiša Krista požehnane prežité veľkonočné sviatky!

Ján Ragula, katolícky farár, Pezinok

   Zo srdca vám, milí Pezinčania, želám požehnané veľkonočné sviatky! Kristovo veľkonočné víťazstvo nad hriechom a smrťou, nech vám prinesie pokoj do srdca, nádej presahujúcu hranice viditeľného, silu v ťažkostiach a krížoch života, vytrvalosť v dobrých snahách a veľa dôvodov na radosť z víťazstva dobra v živote.

Miroslav Mika, katolícky farár, Grinava

Pezinčanom:

Sviatky plné milosti,
požehnania hojnosti
pokoja i radosti
z rúk vzkrieseného spasiteľa
vyprosuje, zo srdca želá
Miroslav Mika farár z Grinavy

    Obraz „Snímanie z kríža“ alebo aj „Oplakávanie Krista“, ktorý sa viaže k Veľkonočným sviatkom sa nachádza v Evanjelickom kostole v Pezinku. Obraz od neznámeho majstra z 18. storočia, niektorí historici umenia pripisovali Jánovi Kupeckému.

 

(r)


Ohodnoťte článok: