Pezinčania v Bukovci

September 2014 / Prečítané 1165 krát

   Pekné letné počasie privítalo v piatok 29. 8. v Pohronskom Bukovci mnohých vzácnych hostí, ktorí si prišli k tunajším pamätníkom uctiť pamiatku významných osobností – účastníkov Slovenského národného povstania. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti 70. výročia jeho vypuknutia. Jeden z týchto pamätníkov je priamo zviazaný aj s našim rodákom a účastníkom SNP generálom Karolom Peknikom, ktorý práve tu, v Pohronskom Bukovci, po potlačení Povstania položil svoj život. Túto udalosť pripomína nielen pamätná tabuľa, ale každoročne si ju svojou návštevou na tomto mieste pripomínajú aj mnohí Pezinčania. Tak tomu bolo aj v spomínaný piatok, keď viac ako štyridsať našich spoluobčanov na čele s primátorom Oliverom Solgom položili veniec k pamätníku SNP a k pamätnej tabule generála Peknika. Prítomní boli aj vzácni hostia, a to Pavol Paška, predseda NR SR, podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková a minister školstva Peter Pellegríni. Všetci štyria menovaní predniesli aj slávnostné príhovory, v ktorých vyzdvihli nielen význam SNP, ale aj nutnosť pripomínať si statočnosť, odvahu a obetavosť ľudí, ktorí neváhali za slobodu a svoju vlasť obetovať v Povstaní aj svoje životy. Početná skupina Pezinčanov bola v Pohronskom Bukovci domácimi obyvateľmi privítaná veľmi srdečne. Pozitívne hodnotená bola aj prítomnosť členov našej Mestskej organizácie SZPBO na čele s jej predsedom Dušanom Vilímom.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: