Spoločenská kronika

Február 2014 / Prečítané 2751 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Martin Halaj  15.1.
Isabell Becker  16.1.
Ján Vajdiar  16.1.
Michaela Bocánová  17.1.
Adela Koubová  17.1.
Olívia Švecová  18.1.
Hugo Řezáč  18.1.
Peter Noga  20.1.
Daniel Smolík  20.1.
Simona Strnisková  23.1.
Ela Veselková  23.1.
Liliana Kvardová  26.1.
Gréta Mičková  30.1.
Liliana Vojtušová  31.1.
Andrej Paukovič  1.2.
Táňa Lysá  4.2.
Mariana Babčanová  6.2.
Adam Biely  6.2.
Theo Čurda  6.2.
Elena Štefancová  11.2.
Sofia Ivančíková  11.2.
Laura Tichá  11.2.
Max Petrík  11.2.
Zuzana Jurovčíková  13.2.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Jozef Polka  Mária Ivančíková
Ing. Ľuboš Petrovič  Mgr. Lenka Garajová
Peter Môcik  Mgr. Barbora Sucháreková
Neil Mentz  Martina Packová
Richard Hulák  Katarína Budaiová

  

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Rozália Hajmaszyová  79 r.
Miroslav Brunovský  42 r.
Milan Kopecký  84 r.
Serafína Ondrovičová  91 r.
Hedviga Horváthová  87 r.
Milan Maxian  84 r.
Anna Vranková  91 r.
Jozefa Nemcová  89 r.
Karolína Šišková  90 r.
Michal Čičmanec  89 r.
Štefan Šicko  78 r.
Eva Jarošová  73 r.
Pavol Košút  34 r.
Irena Zbudilová  85 r.
Dr. Štefan Tibenský  81 r.
Vojtech Halan  74 r.
Milada Hrnčiarová  76 r.
Božena Kunertová  90 r.
Ján Slimák  57 r.
Vladimír Žilavý  65 r.
Mária Adamcová  81 r.
Milada Hrnčiarová  76 r.
Jozef Štulz  64 r.

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Juraj Buzalka

 7.2.

Ing. Tibor Jakubek

 8.2.

Helena Šemetková

 10.2.

Ivan Belanský

 12.2.

Anna Speváková

 13.2.

Jozef Gubrický

 14.2.

Sonja Peschlová

 19.2.

75-roční

Štefan Hollan

 3.2.

Ján Fraňo

 7.2.

Jozefa Valachovičová

 8.2.

Emil Červenka

 10.2.

Alexander Tešovič

 11.2.

Elena Filková

 14.2.

Elena Skovajsová

 16.2.

Božena Mrkevčíková

 22.2.

Štefania Kerkešová

 24.2.

Viera Beňovská

 24.2.

Viola Dvorská

 25.2.

Matej Okresa

 25.2.

Marta Leschingerová

 27.2.

80-roční

MUDr. Vasil Čorňák

 5.2.

Emília Satková

 6.2.

Valeria Fakundinyová

 9.2.

Stanislav Bauer

 11.2.

Eduard Kinder

 18.2.

Helena Vernerová

 23.2.

Ľubica Hanusková

 25.2.

Katarína Esterleová

 25.2.

Pavel Jačiansky

 28.2.

85-ročné

Jozefína Šipošová

 16.2.

Jozefa Slimáková

 18.2.

Mária Borišová

 23.2.

90-roční

Ladislav Lichtnecker

 2.2.

Mária Pukančíková

 2.2.

91-ročná

Helena Thierová

 7.2.

92-ročné

Vilma Benčuriková

 3.2.

Paula Pätoprstá

 15.2.

 


Ohodnoťte článok: