Poďakovanie

Február 2014 / Prečítané 1486 krát

  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 27. 12. 2013 rozlúčiť s našou milovanou manželkou a matkou
Danielou ŠAJERMANOVOU.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: