Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo na Akadémii tretieho veku

Február 2014 / Prečítané 1562 krát

   Vinohradníctvo a vinárstvo má na Slovensku viac ako dvetisícročnú tradíciu, vďaka ktorej sa formovala aj tvár malokarpatského regiónu. Hoci je kvalitné víno z našej oblasti už takmer samozrejmosťou, základné informácie o jeho výrobe, pití, kategorizácii, či pestovaní vínnej révy, predávanie týchto poznatkov verejnosti už samozrejmosťou nie je. Práve preto sa Akadémia tretieho veku v novom kurze snaží o popularizovanie vinohradníctva a vinárstva, poukázanie na hospodárske, kultúrne, krajinotvorné, ekologické a iné aspekty rozvíjania tohto odvetvia.
   V neposlednom rade je cieľom poskytnúť účastníkom kurzu základné znalosti pri degustácii vína, hodnotení vína, kultúry stolovania a pitia vína. Akadémia tretieho veku poskytuje možnosť vzdelávania seniorom od 55 rokov a je vytvorená najmä pre Pezinčanov,
hoci poslucháčov má aj z iných miest. Program ATV je rozvrhnutý do dvoch ročníkov. V každom ročníku sú dva semestre po štyri stretnutia - seminárov v trvaní min. dvoch hodín.
   Tento kurz je realizovaný v úzkej odbornej a organizačnej spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku, v ktorého priestoroch sa aj koná.

 

(MMvPK)