Čo sa nám v roku 2013 podarilo?

Február 2014 / Prečítané 1355 krát

   REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia v roku 2013 v rámci otvoreného grantového programu podporila 22 projektov v sume 5 115 € a prerozdelila 33 399 € na účelovo viazané projekty podľa želaní darcov.
   Z % daní FO a PO nadácia získala sumu 40 837 €, ktorá bude použitá konca roka 2014. Minuloročné prostriedky boli použité na dobrovoľnícke projekty obyvateľov a inštitucionálne zabezpečenie organizácie.
   Projektom Otvor srdce, daruj knihu anonymní darcovia prostredníctvom kníhkupectiev Libri Pezinok a Folly Modra obdarovali knihami 123 detí zo sociálne slabších rodín v sume 1 303 €.
Projekty spájajúce komunitu sa zrealizovali v podobe Vianočného bazára a živého vianočného orloja v arkieri Starej radnice. Pripravené dobroty priniesli výťažok 450 € určený na podporu Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností. V rámci nej si v minulom roku študenti Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre a seniori z regiónu vymenili skúsenosti v Akadémii kulinárstva, v Akadémii Buď fit!, v Akadémii šikovných rúk a v Akadémii Hudobná dielňa. Projekt podporila Akadémia rozvoja filantropie v Poľsku z Maturity Programu pre V4 Community Foundation. Rovnako bol bezplatne poskytnutý Kurz základov počítačovej gramotnosti 155 seniorom, ktorý sa konal celkovo päť krát v mestách Modra, Pezinok a Budmerice.
   Park hrania a oddychu je príkladom medzisektorovej iniciatívy v Modre. Ide o rekonštrukciu detského ihriska na verejný polyfunkčný park v celkovej sume 8 653 €.
   Nadácia manažuje aj niekoľko fondov. Z iniciatívy nadačného fondu Cesty k poznaniu a za podpory mesta Pezinok vyšiel anglický preklad knižky Františky Čechovej „Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta“.
   Projekt Mladí filantropi a jeho sedemčlenná mládežnícka grantová komisia pod názvom „Filfriends“ podporila 5 mládežníckych projektov v sume 1 100 € a v máji zorganizovala pre verejnosť Deň mladých filantropov.
   Všetkým našim darcom, dobrovoľníkov a priaznivcom srdečne ďakujeme.

 

Drahoslava Finková, správkyňa nadácie

 


Ohodnoťte článok: