Klientske centrum aj v Pezinku

Február 2014 / Prečítané 1927 krát

   Prvýkrát o klientskom centre v Pezinku hovoril primátor mesta Oliver Solga s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom pri jeho návšteve mesta 8. novembra minulého roku. Začiatkom februára navštívili mestský úrad vedúci pracovníci Ministerstva vnútra, aby si prezreli vytipované priestory v budove MsÚ. Našu kanceláriu prvého kontaktu označili ako jednu z najkrajších na Slovensku a ponúkané priestory vyhodnotili ako vyhovujúce. Kedy sa otvorenie klientskeho centra uskutoční zatiaľ nie je známe, pretože v hre je ešte stále aj budova dnešného Okresného úradu na ul. M. R. Štefánika. Na Slovensku boli zatiaľ otvorené dve klientske centrá.

 

(r)