Činnosť firmy EBA

Február 2014 / Prečítané 1980 krát

   Firma EBA, s.r.o. má od r. 1991 prevádzku na Šenkvickej ceste č. 11 v Pezinku. Predmetom činnosti prevádzky je zneškodňovanie nebezpečných odpadov s obsahom ropných látok technológiou ROPSTOP. Po vyčistení sa môžu spätne využiť ako technická zemina. Ďalšou činnosťou je kompostovanie a výroba pestovateľských substrátov. Od roku 2012 prevádzkuje spoločnosť mobilné zariadenie, na ktorom upravuje nebezpečné odpady tzv. solidifikáciou. Solidifikáciou odpadu rozumieme stabilizáciu nebezpečného odpadu do takého stupňa, aby únik škodlivých látok z odpadu bol minimálny. Takto upravené odpady sú odvezené organizácii oprávnenej na nakladanie s odpadmi. Podmienky pre činnosť firmy na okraji mesta, kde sa nachádzajú ďalšie priemyslelné objekty (napr. Hotis Recykling Slovakia s.r.o.), sú veľmi vhodné, pretože sú dostatočne vzdialené od obytných častí mesta. V súčasnosti má firma záujem využívať mobilné zariadenie ako trvalé, voči čomu Mesto nemá námietky. Činnosť firmy sa dotýka všetkých obyvateľov Pezinka, pretože spracováva biologický odpad z rodinných domov.

 

(OŽP, KS a D, OS)

 


Ohodnoťte článok: