Medzi vinicami a lesmi v pezinskom chotári obnovia oplotenie

Február 2014 / Prečítané 1472 krát

   Vinohradníci, vinári a poľovníci už niekoľko rokov hľadajú riešenie na problém so zverou (predovšetkým s diviakmi a danielmi), ktorá migruje z lesov do viníc, udomácňuje sa tu a devastuje úrodu hrozna. Vo februári sa im v tejto problematike podarilo urobiť významný krok vpred. V stredu 12. 2. 2014 prišli na Mestský úrad v Pezinku zástupcovia Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a tunajších poľovných združení, aby sa aj za prítomnosti predstaviteľov Mesta na čele s primátorom Mgr. Oliverom Solgom pokúsili nájsť spoločné východisko. Tri zúčastnené strany sa po necelých dvoch hodinách dohodli na spoločnom pokuse o vyriešenie tohto problému obnovou lesného oplotenia.
   Stretnutie vnieslo do problematiky viacero objasňujúcich informácií. Vinohradníci a vinári sa domnievali, že zver je premnožená a dožadovali sa mimoriadneho odstrelu. Poľovníci však s ohľadom na evidované stavy toto tvrdenie odmietli, pričom argumentovali tým, že by tak nič nevyriešili a uškodili sami sebe, nakoľko majú zákonom predpísané počty zvierat, ktoré majú udržiavať.
   Z diskusie vyplynulo hneď niekoľko príčin toho, prečo sa diviaky a daniele sústreďujú vo vinohradoch. Celý tento proces odštartovala ešte pred niekoľkými rokmi lesná kalamita, po ktorej nasledovala rozsiahla ťažba kalamitného dreva a zvýšený pohyb a ruch v okolitých lesoch. Zver začala hľadať útočisko v nižšie položených oblastiach kde jej veľmi dobre poslúžili zanedbané vinice.
   Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov a Mesto preto po podrobnom zmapovaní stavu jednotlivých vinohradov odoslali ich majiteľom adresné výzvy, aby si splnili svoju povinnosťudržiavať túto poľnohospodársku pôdu.
   Poľovníci upozornili taktiež na rušenie zveri v lesoch turistami, psíčkarmi a jazdcami na koňoch, čo tiež považujú za jednu z príčin migrácie diviakov a danielov do nižšie položených revírov.
   Vybudovaním, resp. obnovením lesného oplotenia, ktoré kedysi tvorilo hranicu medzi vinicami a lesmi, by malo podľa poľovníkov dôjsť k zníženiu množstva neželanej zveri vo vinohradoch. Na stretnutí sa hovorilo tiež o vytvorení pozície hájnika, ktorý by vykonával kontrolu oplotenia, plašil by zver z vinohradov a mal by celkový prehľad o dianí v týchto miestach. Prítomní s touto myšlienkou súhlasili. Za prioritu ale označili nájdenie financií na vybudovanie oplotenia v radoch vinohradníkov a vinárov a následnú dohodu všetkých troch zúčastnených strán na postupe jeho realizácie.
   Ďalším prediskutovaným bodom bola požiadavka zo strany Mesta smerom k poľovným združeniam, aby poskytli aktuálne podklady mapujúce stavby a poľovné zariadenia (posedy, kŕmidlá, soliská), nachádzajúce sa na mestských pozemkoch, a to z dôvodu ich mapovania pre potreby ich ochrany, opravy a podobne. Zástupcovia poľovných združení, ktoré tak ešte neurobili, sa zaviazali, že tejto požiadavke vyhovejú.

 

(KG)