Za tetou Agátou

Január 2014 / Prečítané 1524 krát

   10. januára 2014 sme si na cajlanskom cintoríne spomenuli na 20. výročie poslednej rozlúčky s Agátou Štohlovou, významnou kultúrno-osvetovou pracovníčkou na Cajle. Súčasne sme si pripomenuli 105. výročie jej nedožitých narodenín. Teta Agátka – takto sme ju všetci familiárne volali, napriek očnej chorobe neostala znechutená a zatrpknutá. Púšťa sa do práce s mládežou, najskôr zakladá telovýchovnú jednotu Orol a v nasledujúcich rokoch ba desaťročiach rozprúdila čulý kultúrny život. Založila Divadelný krúžok Ferka Urbánka. Nacvičovala mnohé divadelné hry, spoločensko-kultúrne večierky a verejné akadémie. Dnes už ťažko niekto spočíta, koľko divadelných hier nacvičila, ale s istotou môžeme povedať, že ich bolo niekoľko desiatok.
Ak dnes stručne hodnotíme zásluhy Agátky Štohlovej v kultúrnej oblasti, v prvom rade nás musí prekvapiť to, ako si vedela získať nielen mládež, ale i dospelých občanov Cajly. Veď to bola jednoduchá žena, avšak až neuveriteľne sčítaná a inteligentná. Bola to čistá, humánne založená osobnosť, ktorá sa vedela rozdávať. A preto na tetu Agátku spomínajú dnešné a dlho budú spomínať aj nasledujúce cajlanské generácie.

 

Vďační Cajlania

 


Ohodnoťte článok: