Pre deti so špeciálnou starostlivosťou

Január 2014 / Prečítané 1545 krát

SPOJENÁ ŠKOLA, Komenského 25, Pezinok
Od 1. 9. 2014 sa otvára:

TRIEDU MATERSKEJ ŠKOLY PRE DETI S AUTISMOM

vo veku 4 až 6 rokov. Zákonný zástupca podá žiadosť o umiestnenie dieťaťa s priložením stanovenej diagnózy na hore uvedenú adresu. Prihláška k stiahnutiu na webe.

TRIEDU MATERSKEJ ŠKOLY PRE DETI S LOGOPEDICKOU STAROSTLIVOSŤOU

vo veku 4 až 6 rokov. Zákonný zástupca podá žiadosť o umiestnenie dieťaťa s priložením stanovenej diagnózy na hore uvedenú adresu.

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK - pre deti s odloženou školskou dochádzkou (narodené 1.1.2008 - 31.8.2008.)
Edukácia: grafomotorických zručností, zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások, matematických predstáv, sebaobslužných a pracovných zručností, samostatnosti v školskej práci, reči a komunikačných schopností, zdravého telesného vývinu, logopedická intervencia

V prípade záujmu kontaktujte: riaditeľ - 0905346077
vedúca CŠPP - 0911971652
psychológ CŠPP - 0905 495 001

E-mail: komenskeho@szspk , vajanskeho@szspk , csppporadnapk@gmail.com  www.szspk.sk


Ohodnoťte článok: