Brigády budú pokračovať už piaty rok

Január 2014 / Prečítané 1448 krát

   Mesto Pezinok a Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov pripravujú aj v tomto roku niekoľko dobrovoľníckych podujatí zameraných na čistenie prírody, jej revitalizáciu a obnovu. Okrem tradičných akcií zameraných na likvidáciu náletových burín a krovísk, obnovu historických kameníc, čistenie kanálov potokov a studničiek budeme v tomto roku čistiť dlhý úsek od bývalých kasární až po kotolňu Pinelovej nemocnice. Pôjde o likvidáciu náletov, opravu oplotenia vinohradov a najmä vybudovanie odvádzača dažďovej vody po celom úseku Pánskeho chodníka. Pri organizovaní a vykonávaní týchto prác sa mesto a združenie už teraz obracia najmä na obyvateľov sídliska Sever so žiadosťou o pomoc a spoluprácu. Brigády budú dobrovoľné, v dňoch pracovného voľna. Organizátori zabezpečia náradie, ale aj malé pohostenie. Veríme, že naši spoluobčania pochopia naše úsilie o skultúrnenie životného prostredia a týchto brigád sa v hojnom počte zúčastnia.
   Na záver ešte informácia, ktorá sa nevošla do minulého čísla Pezinčana. Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov už po tretí rok získalo finančné prostriedky z nadácie Révia, ktoré táto získala z daní spoločnosti PPA Control. V minulosti Združenie z týchto peňazí kúpilo krovinorez, motorovú pílu a zaplatilo mechanické mulčovanie. Koncom minulého roka sa zakúpilo 64 ovocných stromov (jedlé gaštany, orechy, oskoruše, moruše, mišpule, slivky a gutne - dule). S podporou Mesta dobrovoľníci na čele s poslancom Msz Gabrielom Guštafíkom vysadili tieto stromy v pezinskom chotári na mestských pozemkoch. Financie vybavil pán prof. Ivan Haruštiak. Všetkým, ktorí pomohli, patrí naša srdečná vďaka.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: