Vyhlásenie literárnej súťaže „O cenu primátora mesta Pezinok“

Január 2014 / Prečítané 1492 krát

   Aj v tomto roku vypisuje mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom a Malokarpatskou knižnicou ako novým partnerom podujatia, tradičnú literárnu súťaž „O cenu primátora mesta Pezinok“. Súčasný ročník je už 21. v poradí. Cieľom súťaže je iniciovať, podporovať a propagovať literárnu tvorbu detí a mladých ľudí.
   Podmienky súťaže umožňujú prihlásiť sa všetkým žiakom a študentom, ktorí v Pezinku študujú alebo majú trvalé bydlisko. Súťaž je vyhlásená v dvoch vekových kategóriách a to pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Téma v oblasti POÉZIA a PRÓZA je ľubovoľná, rovnako ako rozsah prác. Podmienkou je odovzdať súťažné práce v troch strojom (počítačom) písaných exemplároch (kópiách).
   Práce musia byť doručené do 1. mája tohto roku na adresu Pezinského kultúrneho centra, Holubyho č. 42, 902 01 PEZINOK, alebo osobne u pani D. Debnárovej, ktorá je organizačnou tajomníčkou súťaže a poskytne tiež všetky ďalšie informácie. Kontakt na tel. č. 6413933, 64120 93.
   Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže bude 14. júna 2014 počas slávnostného zasadania Mestského zastupiteľstva v Pezinku pri príležitosti udeľovania mestských ocenení. Víťazné práce z každej kategórie budú ocenené hodnotnými cenami a publikované v zborníku a časopise Pezinčan.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: