Kedy sa rozozvučia sirény

Január 2014 / Prečítané 1376 krát

   Podľa ustanovenia § 3, ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR.
   V súlade so znením § 5 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude preskúšanie prevádzkyschopnosti v roku 2014 vykonané v týchto termínoch :

   Termíny preskúšania: 10. január, 14. február, 14. marec, 11. apríl, 09. máj, 13. jún, 11. júl, 8. august, 12. september, 10. október, 14. november, 12. december.

   Akustické preskúšanie sirén sa vykoná v uvedených termínoch dvojminútovým stálym tónom. Jednotný čas preskúšania je o 12.00 hod.

 


Ohodnoťte článok: