Imatrikulácia v ZŠ Na bielenisku

Október 2013 / Prečítané 1481 krát

Prváčikov medzi seba prijali aj deviataci, ktorý budú o rok znovu prvákmi.    Štvrtok 3. 10. bol pre prvákov ZŠ Na bielenisku významný. Najstarší žiaci deviatych ročníkov ich totiž prijali do svojich radov. Na slávnostnej imatrikulácii zdôraznili deťom, že žiakom školy sa nemôže stať len tak hocikto. Je to česť, ktorú si musí každý žiak zaslúžiť, a preto pred zrakmi prítomných museli preukázať svoje schopnosti.
Povzbudiť ich prišli aj ich príbuzní. Prváčikovia sa predviedli spevom, cvičením a recitáciou. Postupne po triedach predniesli svoj sľub, v ktorom sa zaviazali, že sa budú poctivo učiť a slušne správať. Každý jeden prešiel pomyselnou bránou školy, kde ich najstarší
žiak priložením šlabikára na rameno úspešne vymenoval za prváka . Po tomto akte si od pani zástupkyne prevzali Imatrikulačný diplom. Na záver si spoločne zaspievali hymnu – My sme smelí prváci.
 

Z. Balcová


Ohodnoťte článok: