Mesto Pezinok predáva

Október 2013 / Prečítané 1335 krát

a) rekreačnú chatu s pozemkom v Slnečnom údolí v Pezinku
   Pozemok má výmeru 277 m2. Chatu je možné rekonštruovať, príp. pristavať v rámci tejto výmery.
   Predaj sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže. Minimálna kúpna cena je 60.000 eur.
Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do stredy 30.10.2013 do 11.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj chaty Slnečné údolie NEOTVÁRAŤ “.
Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční v stredu 30.10. 2013 o 13.30 h.

b) pozemky na ulici Za dráhou v Pezinku
Pozemky majú celkovú výmeru 3.038 m2. Minimálna kúpna cena je 80.000 eur.
Predaj sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže.
Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do stredy 30.10.2013 do 11.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ – predaj pozemkov na ulici Za dráhou NEOTVÁRAŤ “.
Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční v stredu 30.10.2013 o 13.30 h.

c) pozemky na Myslenickej ulici v Pezinku
Pozemky majú celkovú výmeru cca. 3.226 m2. Minimálna kúpna cena je 50 eur za m2.
   Predaj sa uskutoční formou elektronickej aukcie.
  Úvodné cenové ponuky je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do stredy 30.10.2013 do 11.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ – predaj pozemkov na Myslenickej ulici NEOTVÁRAŤ “ .
   Bližšie informácie: tel.: 033/6901203, e-mail: matej.tarbaj@msupezinok.sk , web: http://www.pezinok.sk .

 


Ohodnoťte článok: