Skončilo obdobie orezov, môžeme rúbať...

Október 2013 / Prečítané 1321 krát

   ... samozrejme s povolením orgánu ochrany prírody a krajiny. Výruby realizujeme v čase vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do 31.marca.
    Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 492/ 2006 sa obmedzuje rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm na vegetačné obdobie od 1. apríla do 30. septembra, najmä na jeho prvú polovicu, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia, života človeka alebo značnej škody na majetku.

 

MsÚ Pezinok

 


Ohodnoťte článok: