Obnova plynovodu

Október 2013 / Prečítané 1292 krát

   V najbližšom čase sa začne v katastrálnych územiach Pezinka, Svätého Jura a Grinavy rekonštrukcia vysokotlakového plynovodu. Celková dĺžka nového vedenia bude 6, 73 km. Stavebný úrad v Pezinku už vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby. Trasovanie bude v prevažnej miere v miestnej zeleni a v poliach. Celý projekt bude k nahliadnutiu na SÚ v Pezinku.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: