Inaugurácia nového dekana

November 2012 / Prečítané 1340 krát
   V pondelok 29. októbra sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnila slávnostná inaugurácia novozvoleného dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Inaugurovaným bol Pezinčan prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Pozvanie na slávnosť, ktorá bola súčasťou osláv 20. výročia znovuobnovenia Trnavskej univerzity, dostal aj primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga a zúčastnili sa jej ďalší Pezinčania. Nechýbal medzi nimi ani prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc., ktorý je od októbra tohto roku externým členom Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Prítomní boli aj doc. PhDr. Ivan Lukšík, PhD., mim. prof. ako interný zamestnanec Pedagogickej fakulty TT a PaedDr. Katarína Vladová, PhD., ktorá externe pôsobí práve na tejto fakulte. Veríme, že inaugurovaný dekan zúročí svoje bohaté skúsenosti aj v prospech pezinských škôl ako poslanec a člen Komisie školstva Bratislavského samosprávneho kraja.
 
(r)

Ohodnoťte článok: