Jubileum pani Olympie Augustínovej

November 2012 / Prečítané 1512 krát
   Dňa 12. novembra sa dožíla 80 rokov života sestra Olympia Oľga Augustínová zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v tzv. Betánii v Pezinku. Napriek krásnemu veku s úsmevom na tvári nepretržite vykonáva službu kresťanskej lásky chorým od svojich 17 rokov až dodnes, keď pravidelne dochádza do Domu pokojnej staroby v Cíferi a opatruje ľudí, ktorí sú od nej i vekom mladší. Boh jej dal dar reči, vďaka ktorému si dokáže získať dôveru a srdcia pacientov, ktorí odmietajú spolupracovať s ošetrovateľkami pri ich opatere. Narodila sa v r. 1932 v Podolí. Zlom v živote veselého dievčaťa nastal počas hospitalizácie v nemocnici, kde ju oslovila služba milosrdných sestier a aj ona zatúžila slúžiť tým najslabším. Ako kandidátka nastúpila do Ladiec a skrátený postulát a seminár absolvovala v Rimavskej Sobote. V septembri 1950 na príkaz predstavených prišla tajne v civile do Ladiec, kde zložila sľuby a absolvovala tajnú obliečku v centralizačnom kláštore obsadenom ŠtB. Predstavení ju zadnou bránou poslali do nemocnice v Kremnici, kde pracovala ako kvalifikovaná sestra až do 26. 10. 1956. Vtedy vincentky odmietli ponuku 20 tisíc korún za vyzlečenie rehoľného rúcha a za vypnutého elektrického prúdu boli prevezené do centralizačného kláštora v Báči, kde vykonávali poľnohospodárske práce pod tvrdým vedením zmocnenca J. Kardoša. V roku 1962 boli vincentky vyvezené do textilnej továrne JUTA v Jaroměři, kde sa rozhodli pracovať len v druhej smene, aby sa ženy-robotníčky mohli starať o svoje rodiny. Po dvoch rokoch prešli do nedokončeného domova dôchodcov v Přelouči, ktorý príkladne zveľadili. V r. 1983 sa s. Olympii podarilo vycestovať do Ríma a zúčastniť sa osobnej audiencie u Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý sa zaujímal o utrpenie rehoľníčok. Od r. 1984 s. Olympias láskou opatrovala chorých kňazov v kňazskom domove v Pezinku až do jeho zrušenia v r. 2004. Po pôsobení v Nitre a Trnave sa v r. 2007 opäť vrátila do Pezinka.
 
Peter Sandtner

Ohodnoťte článok: