Blízko k rodine

November 2012 / Prečítané 1577 krát
   Ak chodíme s „otvorenými očami“ alebo inak povedané, ak vieme naplno žiť prítomnosť, určite registrujeme vo svojom okolí rodiny, ktoré vynikajú vzájomnou láskou a pozornosťou voči sebe, no život ich skúša iným spôsobom. Napríklad majú zdravotne postihnutého člena; chýbajú im peniažky na oblečenie, jedlo alebo iné veci potrebné na bežný chod domácnosti, alebo sú to rodiny,s väčším počtom detí. Obyčajne tieto rodiny žijú v skromných podmienkach, nedávajú o sebe vedieť a vďaka svojej skromnosti od nikoho pomoc nežiadajú... Predsa len si zaslúžia našu pozornosť. Sú živým príkladom toho, že spokojný život je v iných hodnotách ako je materiálne zabezpečenie alebo fyzická dokonalosť. Naopak, životné skúšky tieto rodiny spojili. Aké pravdivé rodinné šťastie...
   Takéto i nekompletné rodiny sú cieľovou skupinou občianskeho združenia Centrum pre rodinu práve pre hmotnú ale aj finančnú výpomoc. Pre ne je každú stredu v čase od 15.30 – 18.00 h otvorený Sklad pomoci, ktorý sídli na Mestskom úrade, č. dverí 9. V sklade sa nachádza oblečenie pre deti od 1 do 18 rokov, detské potreby – postieľky, kočíky, detské stoličky, školské tašky a množstvo iných vecí, ktoré čakajú na pomoc rodinám.
   Po dôkladnom prešetrení finančne pomáhame rodinám buď jednorazovo alebo pravidelným šesťmesačným príspevkom.
   Ak chcete aj vy finančne prispieť na pomoc takýmto pezinským rodinám, môžete posielať svoje jednorazové alebo pravidelné fin. príspevky na účet VUB 1821189159/0200, VS: 01042008.
   V sobotu, 1. 12. 2012 v čase od 8.00 do 14.00 h môžete prispieť do Zbierky trvanlivých potravín. Zbierka sa bude konať v priestoroch rímskokatolíckej fary. Potraviny budú do Vianoc prerozdelené vo väčších balíkoch soc. znevýhodneným rodinám v Pezinku.
   Z tejto príležitosti mi nedá nespomenúť dobrú spoluprácu so sociálnym oddelením na Mestskom úrade v Pezinku. Aj vďaka nim sa nám podarilo rozšíriť počet rodín, ktorým pomáhame a istým spôsobom aj overiť si rodinu, ktorá nás požiada o pomoc.
   Centrum pre rodinu všetky tieto služby poskytuje bezplatne pomocou dobrovoľníkov, ktorí slúžia bez nároku na odmenu.
   Kontaktné údaje a viac informácií o sociálnych aktivitách Centra pre rodinu nájdete na www.pezinskerodiny.sk
 
Martina Šipošová, štatutár
 

Ohodnoťte článok: