Cestári sú na zimu pripravení

November 2012 / Prečítané 1367 krát
   Bratislavský samosprávny kraj je pripravený na zimnú údržbu ciest. Posypový materiál sa v tomto čase postupne naváža na jednotlivé strediská. Zatiaľ je na skladoch cca 420 ton posypovej soli, 500 ton drvy a 20 ton solmagu.
   Centrálny dispečing začína zimnú službu 1. novembra a končí 31. marca, vedúci stredísk riadia situáciu v prípade nepriaznivého počasia zatiaľ operatívne. Šoféri budú nasadení do pohotovosti na pracovisku podľa situácie, sú však v domácej pohotovosti.
   Cesty sú počas zimy nepretržite monitorované dispečerskými strediskami správcu RCB v jednotlivých regiónoch Malacky, Pezinok a Senec. O stave komunikácií zasielajú jednotliví dispečeri každý deň hlásenia. Najkritickejšie sú podhorské úseky vzhľadom na vyššiu nadmorskú výšku a rovinaté úseky v extravilánoch.
   V pláne na zimnú údržbu v roku 2012 sa počíta so sumou 2 166 000 €, čo však nie je definitívne. Táto suma môže byť aj nižšia, peniaze sa budú čerpať v závislosti od počasia a výjazdov. Fakturácie za vykonanú zimnú údržbu RCB, a. s. predkladá kraju raz mesačne. Predošlá zimná údržba stála cca 1 700 000 €.
   Zimnú údržbu v kraji zabezpečuje správca ciest II. a III. triedy Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB). RCB spravuje 511.68 km ciest II. a III. triedy a 130 mostov, ktoré sú vo vlastníctve BSK.
 

Ohodnoťte článok: