Svätomartinské požehnanie mladým vínam 2012

November 2012 / Prečítané 1413 krát
   Toto podujatie usporiadal v sobotu 10. 11. Spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen v Pivnici u Štefana v Grinave. Slávnostný akt vykonali pani farárka evanjelickej cirkvi a. v. Mgr. Helena Heinrichová a rímsko-katolický pán farár Milan Sova. Prítomným sa prihovoril viceprimátor mesta pán Ing. Ján Čech a predseda spolku pán Jozef Krasňanský.
 

Ohodnoťte článok: