Program Kultúrneho centra (KC)

September 2012 / Prečítané 1567 krát
Kultúrne centrum
Holubyho 42, tel./fax: 033/ 641 39 49
 

l 4.10. (štvrtok) o 17.00 h v Malokarpatskom múzeu – Vernisáž fotografií - Pavel Filip: ZAJÍMAVÍ A SLOŽITÍ LIDÉ (Mladá Boleslav). Spolupráca s Malokarpatským múzeom Pezinok. Trvanie výstavy: 4.10.-21.10. 2012.
l 5.10. (piatok) o 16.00 h vo veľkej sále DK – 30. VÝROČIE ZŚ Kupeckého.
l 6.10. (sobota) o 18.00 h v malej sále DK – KEĎ CHCEM DIEVKU VYDAŤ. Repríza divadelného predstavenia FD Radosť.
l 12.10. (piatok) o 18.00 h KYTICE MATICE. Program FS Obstrléze a Mirka Turčana.
l 13.10. (sobota) o 19.00 h vo veľkej sále DK – PERFECT DAYS. Hosťuje: Divadlo ARÉNA Bratislava. Divadelná komédia. Účinkujú: Anna Šišková alebo Dana Košická, Eva Krížiková, Oľga Belešová, Ján Gallovič, Ivan Šándor, Filip Tůma
l 14.10. (nedeľa) v malej sále DK – Daniel Pennác: PES (PRÍ)TULÁK - premiéra detského divadelného predstavenia v podaní divadla PIKI. 16.00 h. Predstavenie LEN pre vyhodnotené deti s odovzdanými preukazmi SUPERDIVÁKA. Súčasťou predstavenia bude vyhodnotenie detskej súťaže o SUPERDIVÁKA v šk. roku 2011/ 2012. 18.00 h. Pre pozvaných hostí Divadla PIKI a verejnosť.
l 15.10. (pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK – Vernisáž výstavy prác detí z krúžkov CVČ Pezinok. Trvanie výstavy. 15.10.-9.11. 2012.
l 17.10. (streda) 8.00 h v salóniku DK – ODBER KRVI. Hlavný garant: Slovenský Červený kríž.
l 19.-21.10. (piatok-nedeľa) o 19.00 h v malej sále DK – UMELECKÉ REMESLÁ V TOKU ČASU – OD DOBY BRONZOVEJ DO NESKOREJ ANTIKY. Odborná konferencia. Hlavný garant: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
l 27.10. (sobota) 19.00 h v malej sále DK – SPOMIENKY NA LEGENDY Koncert Karola Rosenberga. Jesenný folkový salón.