Dychovky v Preši 2012 – náš festival

September 2012 / Prečítané 1677 krát   Základ nádhernej tradície tohto festivalu dychových hudieb v Pezinku položila dychová hudba Cajlané, ktorá si 13. augusta 2012 pripomenula 21. výročie svojho založenia.
   V priebehu dvanástich ročníkov festivalu sa postupne predstavili dychové orchestre nielen z Bratislavského regiónu, ale aj z Čiech, Rakúska, Nemecka, Poľska, Maďarska a zo Slovenska, ba dokonca jeden súbor z Izraela. Spolu vystúpilo 134 orchestrov, takmer 2 650 muzikantov pre
9 820 poslucháčov.
   Zmyslom tohto festivalu je ponúknuť poslucháčom zrozumiteľné melódie a slová piesní často v ľudových úpravách súčasných skladateľov. Na týchto festivaloch vznikalo, vzniká a bude vznikať čestné priateľstvo medzi muzikantmi, skladateľmi a poslucháčmi dychovej hudby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou našej národnej kultúry.
   Medzi hudobníkmi je náš festival obľúbený aj vďaka tomu, že je súťažný a do hodnotenia sa okrem poroty zapája aj obecenstvo. Festival tak graduje v príjemnej atmosfére, lebo tam, kde vyhráva muzika, kde sa spieva, kde sa stretávajú kamaráti a priatelia rok čo rok, iba tam môže byť príjemne.
   Svojim obsadením sa festival„ Dychovky v Preši “ postupne stal najvýraznejší v rámci regiónu a najväčší na Slovensku. Som veľmi rád, že práve naše mesto každoročne víta hostí – hudobníkov, ktorí svojím umením obdarúvajú druhých a reprezentujú našu krásnu zem tým najlepším spôsobom – hudbou. Mnohé hosťujúce orchestre a hudobní skladatelia spolupracujú s dychovými hudbami v celej Európe, kde si ich všade veľmi vážia a cenia.
   Na organizácii a zaistení celého festivalu „ Dychovky v Preši “ sa každoročne podieľa Pezinské kultúrne centrum, mesto Pezinok, Bratislavský samosprávny kraj, podnikatelia z Pezinka a okolia, no najväčšiu ťarchu a zodpovednosť za podujatie má na pleciach spolok dychová hudba Cajlané. Úprimná vďaka vám! 
 
František Féder, organizátor podujatia
 
 

Výsledky z XII. ročníka Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb Dychovky v Preši 2012
Zúčastnené dychové hudby: DH Šarfianka, DH Veselá muzika z Ratíškovic (CZ), DH Krásinka, DH Svatobořáci (CZ), DH Senčanka, DH Horavanka (A).

Menovaná porota pracovala v tomto zložení: Adam Hudec - predseda poroty - hudobný skladateľ a čestný predseda ZDHS, Antonín Pavluš - hud. skladateľ, zakladateľ DH Mistříňanka, Michal Galovec - dlhoročný dirigent Posádkovej hudby Bratislava, Ingrid Noskovičová - riaditeľka Pezinského kultúrneho centra

Súťaž prebiehala podľa platných kritérií CISM. Porota rozhodla na základe obdržaných bodov a DH zaradila do jednotlivých pásiem nasledovne:

Zlaté pásmo CUM LAUDE - DH Svatobořáci (CZ) 93,33 bodov, DH Krásinka (SK) 92,33 bodov
Zlaté pásmo - DH Senčanka (SK) 83,66 bodov
Strieborné pásmo - DH Horavanka (A) 77,66 bodov, DH Veselá muzika z Ratíškovic (CZ) 75,33 bodov, DH Šarfianka (SK) 73,66 bodov
 

 
František Féder, organizátor podujatia

Ohodnoťte článok: