Blahoželanie pani učiteľke

September 2012 / Prečítané 3666 krát
   Základné vzdelávanie má pre úspešný štart do života človeka nezastupiteľnú úlohu, preto si vyžaduje pedagógov, ktorí s láskou a citom pripravujú všetky deti bez rozdielu na neľahkú životnú cestu a úloha učiteľa pre nich nie je iba zamestnaním, ale aj poslaním. Medzi takýchto pedagógov pôsobiacich v Pezinku nepochybne patrila dlhé roky Mgr. Anna Zajfrtová, rodená Paulíková, ktorá v kruhu rodiny oslávila vzácne 90. narodeniny. Študovala na učiteľskom ústave v Modre a neskôr na PF UK v Trnave, kde promovala v roku 1960. Ako učiteľka vyučovala predmety biológia, chémia, zemepis a tiež telocvik. Po odchode do dôchodku naplnilo jej život popri starostlivosti o rodinu bylinkárstvo a písanie.
   V mene svojom i ďalších jej bývalých žiakov chcem pani učiteľke Zajfrtovej touto cestou poďakovať za všetku jej pedagogickú prácu i lásku, s ktorou nás učila a popriať jej do ďalších rokov zdravie, radosť, pohodu v rodine.
 
Peter Ronec
 

Ohodnoťte článok: