Výstava v Mestskom múzeu

September 2012 / Prečítané 1378 krát
   Jaskyne – tajuplné, tmavé, neznáme miesta, priestor predstavujúci vstup do nadprirodzena, priestor, kde sa pozemský život stretáva s podsvetím. Aj tak boli od nepamäti vnímané. Zároveň sú miestom, v ktorom praveký človek nachádzal útočisko a ochranu pred nepriazňou počasia. V ich okolí lovil, tu sa pripravoval na lov a s korisťou sa do jaskyne vracal.
   S viac ako 6 000 jaskyňami patrí Slovensko v celosvetovom meradle medzi krajiny s najväčším bohatstvom krasových javov. Patrí doň aj jaskyňa Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši.
   Jaskyňa ukrývajúca veľké archeologické a historické hodnoty láka už viac ako sto rokov vedcov i hľadačov pokladov. Päť archeologických výskumov jej počas 20. storočia a v úvode storočia nasledujúceho venovali odborníci na praveké dejiny. Posledný z nich v roku 2005 prebehol z iniciatívy a za výrazného prispenia Mestského múzea v Pezinku. Prierez históriou skúmaní a predovšetkým ich výsledky prináša nová výstava Mestského múzea v Pezinku nazvaná Deravá skala – jaskyňa dávnych obradov. Približuje lokalitu, ktorá bola osídlená človekom už v paleolite. Nálezy z mladších období (neolit, eneolit) ju radia k tzv. kultovým jaskyniam. Kostrový hrob dieťaťa, pomerne veľké množstvo (úmyselne) zničených medených predmetov a novoobjavený priestor šachty (výtokovej chodby) naznačujú, že mohla slúžiť ako rituálne obetisko. Kostrové pozostatky jaskynných zvierat, predmety pravekých lovcov a zberačov, keramika a medené artefakty eneolitických pastierov a roľníkov sú v rámci inštalácie doplnené modelovými nálezovými situáciami – v jaskynnom priestore je pripravené primitívne obydlie, ohnisko, hrob i rituálna šachta.
Výstava Deravá skala – jaskyňa dávnych obradov je v Mestskom múzeum pre návštevníkov prístupná do 30.novembra 2012.
 
(pp)

Ohodnoťte článok: