Kalendár podujatí na IV. štvrťrok 2012

September 2012 / Prečítané 1809 krát
OKTÓBER

 4.10.-21.10. – Zaujímaví a zložití ľudia - fotografická výstava česko-slovenských osobností v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD., Tel: 033 / 641 20 57
 9.10. o 17.00 h. – Mesiac úcty k starším s Miroslavom Schlesingerom - primárna prevencia kriminality pre seniorov, spojená s besedou o knihách s riaditeľom Občianskeho združenia – Spoločne proti kriminalite a autorom kníh Bc. Miroslavom Schlesingerom v čitárni  Malokarpatskej knižnice v Pezinku.
 12.10 – 13.10. Babinec – víkendovka pre dievčatá od 8 rokov. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20; epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
 13.10 – Jablkové hodovanie 5. ročník. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr. Miroslava Kišoňová, Tel: 033 641 20 57
 13.10. – Rozprávková sobota - pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20; epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
 21.10. – Škola maľovania o 15.00 hod. – Tvorivá dielňa určená pre všetkých, ktorí radi maľujú a chcú sa niečo dozvedieť o výtvarných technikách. Miesto konania: Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 0911 334 552, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk , www.sng.sk
 24.10. – FIMO - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20; epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
 26.10. – Jesenné tvorivé dielne - tvorivé dielne pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20; epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
 31.10. – Jesenný jednodňový tábor - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20; epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org 
 
 NOVEMBER 2012
 
 5.11. 30.11. – Výtvarná súťaž - pre ŠKD, spojená s výstavou a party pre víťazov. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20; epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
 8. 11. - 13. 1. – Hradisko vo Sv. Jure - svedok dávnej minulosti. Výstava najnovších archeologických nálezov z výskumu. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: PhDr. Július Vavák, Tel: 033 641 20 57
 10.11. – Konzulátfest OEVE, EVIRS a SVA Pezinok. Konzulatfest ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE – akreditácia a intronizácia rytierov vína rádu Svätého Juraja o 15.00 hod. v Dolnom kostole (i pre verejnosť bezplatne), o 17.00 hod v Kultúrnom centre v Kinosále. Kultúrny program (i pre verejnosť bezplatne) a od 18.00 hod. vo Veľkej sále Európsky vinársky rytiersky stav organizuje Vinárske minimum a promócie absolventov Slovenskej vinárskej akadémie v Pezinku (spoplatnená akcia 40 Eur vopred rezervácia). Kontakt: EVIRS www.evirs.sk , www.svapezinok.sk , tel.: 033/640 51 55, e-mail: evirs@evirs.sk , svapezinok.sk
 11.11. – Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti . PKC. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk
 15.11. – Uspávanie chrobáčikov - Zámocký park. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20; epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
 20.11. o 17.00 h – Orientálny večer – Východ na západe, západ na východe. Stretnutie s ázijskými spisovateľmi, prekladateľmi z japončiny, čínštiny, s ľuďmi, ktorí v krajinách Orientu žili, študovali (napr. Elena Hidvéghyová-Yung, Masahiko Shiraki, Emire Khidayer). Čitáreň Malokarpatskej knižnice v Pezinku.
 21.11. – Tvorivé popoludnie - Eko šperky - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20; epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
 23.11. – Lúče pezinského Slnka - PKC. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk
 23.- 24. 11. o 14.00 h - Ako to robili naše babky III. Malokarpatské múzeum v Pezinku.Kontakt: Mgr. Miroslava Kišoňová, Mgr. Monika Chvosteková, 033 641 33 47
 25.11. – Vyrobme si svietnik o 15.00 hod. – Pozývame šikovné detičky, mamičky a babičky, aby si prišli vyrobiť svietniky na vianočný stôl. Fantázii sa medze nekladú. Miesto konania: Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 0911 334 552, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk , www.sng.sk
 30.11. – Jožka Černý - koncert - PKC. Kontakt. Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk
 
 DECEMBER 2012
 
 3.12. – Náš deň - slávnostná akadémia s kultúrnym programom spojená s poďakovaním dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých občanov. PKC, Kontakt: Mgr. Renáta Minarovičová MsÚ Pezinok, 033 6901 130, renata.minarovicova@msupezinok.sk , www.pezinok.sk 
 6.12. – Vítanie Mikuláša v meste - centrum Pezinka. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
 7.12. – Vianočné tvorivé dielne pre deti - tvorivé dielne pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20; epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
 8.12. – Adventný koncert - PKC. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
 8.12. – Sladké chute v múzeu od 9.00 do 14.00 h. Prezentácia medu a včelárskych výrobkov v spojení s vínom a vašim zdravím. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: 033 641 20 57.
 9.12. – Mikuláš v mlyne o 16.00 hod. – Deti čaká rozprávka a darček od Mikuláša. Možno príde aj čert s anjelom. Pripravte si básničky a pesničky, aby nám bolo veselo. Miesto konania: Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 0911 334 552, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk , www.sng.sk
 9.12. – Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. PKC. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk
 14.-16.12. – Vianočné trhy – predaj tradičného vianočného tovaru, ľudovoumeleckých výrobkov s kultúrnym programom, živým orlojom a dobročinným bazárom v centre mesta. Kultúrny program: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC, 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , stánkový predaj: Zlatica Hágerová, MsÚ Pezinok, 033 6901 125, zlatica.hagerova@msupezinok.sk
 14.12. – Živý vianočný orloj a vianočný charitatívny bazár – počas Vianočných trhov, Miesto konania: Radničné námestie, Kontakt: RNDr. Drahoslava Finková, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, 033 641 30 11, 0905 960 797, e-mail: revia@revia.sk , www.revia.sk 
 14.12. – Vianočná slávnosť - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20; epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
 26.12. – Miroslav Donutil s hosťom. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk

Ohodnoťte článok: