Tri otázky primátorovi

September 2012 / Prečítané 1536 krát
rimátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Pán primátor, naše mesto je známe ako mesto s bohatými baníckymi a vinohradníckymi tradíciami. Súčasným trendom na Slovensku je však rozvoj cestovného ruchu a turistiky. Ako sa nám darí na tomto poli ?

- Snaha byť atraktívny pre návštevníkov a turistov úzko súvisí nielen s rozvojom cestovného ruchu, ekonomikou,či hoteliérstvom, ale aj s informovanosťou, čistotou, poriadkom a podobne. Ponúkame nielen historické pamiatky, typickú gastronómiu a dobré víno, ale aj prechádzky do okolitej prírody, kultúrne podujatia, galérie a múzeá a hlavne príjemné prostredie na oddych a relax pre celú rodinu. Samozrejmosťou by mali byť kvalitné služby vo všetkých oblastiach.
   Aj v tomto roku bolo alebo bude množstvo kultúrnych podujatí a festivalov. Populárne Keramické trhy, Festival pouličného divadla, Festival dychových hudieb, podujatia Kultúrneho leta, Fyzulnačka a mnoho ďalších. Vyvrcholením sezóny bude tradičné Vinobranie. Úplne novým fenoménom turistiky je jazdecký Areál zdravia IRI na Rozálke, ktorý ponúka jazdecký šport, ale tiež osobný kontakt s takými ušľachtilými zvieratami akými sú kone. Treba si uvedomiť, že v Pezinku je čo vidieť a zažiť každý víkend. Stačí si pozrieť webovú stránku mesta, časopis Pezinčan alebo TV Pezinok.

l Máte však iste, tak ako iné mestá, aj problémy a nedostatky. Ktoré vás najviac trápia?

- Iste, máme aj nedostatky a starosti. Väčšinou sú zviazané, tak ako inde, s nedostatkom financií a tzv. ľudským faktorom.. Problémom je tiež doprava. Pezinok by súrne potreboval obchvat mesta. Ekonomicky sme zatiaľ na tom dobre, no napriek tomu pociťujeme nedostatok financií práve v cestovnom ruchu, v ktorom by sme určite dokázali viac ako je slovenský priemer. Dôležité je presvedčiť podnikateľov v tejto oblasti, že je to beh na dlhé trate, ktorý sa však v konečnom dôsledku vyplatí rovnako im, ako aj mestu. Zatiaľ sa však mnohí hrajú len na vlastnom piesočku. Dnes im to ešte stačí. Mesto zatiaľ viac robí pre nich ako oni pre mesto. Pezinok sa má od koho učiť. Máme niekoľko partnerských miest v zahraničí a iste by sme všetci boli radi, keby to u nás vyzeralo napríklad ako u našich rakúskych priateľov v Neusiedl am See. Možno nám to bude trvať ešte desiatky rokov, no radšej by som bol, keby to bolo skôr. Dovtedy sa však bude musieť zmeniť veľa v našich hlavách. A určite aj v srdciach. Rakúsko je pre nás skvelou školou aj inšpiráciou. Napríklad aj v prístupe k ekológii, v čistote, kultúrnosti, ale hlavne v morálke, dobrých mravoch a dodržiavaní zákonov. Aj tých nepísaných.

l Pán primátor, čo by ste ponúkli návštevníkom vášho mesta ako originálny darček?

- Obligátnym suvenírom by mohlo byť vynikajúce pezinské víno. Biele, ružové alebo červené, všetky sú vysoko hodnotené na domácich i svetových súťažiach. Krásnym suvenírom by mohla byť keramika alebo iné umelecké diela našich výtvarníkov. Najvýznamnejším suvenírom by ale mali byť pekné spomienky na Pezinok. Bol by som rád, keby sa o Pezinku hovorilo ako o meste, ktoré treba navštíviť. Veď je mnoho dôvodov, prečo Pezinok treba vidieť, zažiť jedinečnú atmosféru nášho mesta a opakovane sa k nám vracať.
 
(r)