Úhyn rýb v Grinavskom potoku

September 2012 / Prečítané 1493 krát
   6. septembra obyvatelia Grinavy nahlásili hromadný úhyn rýb v Grinavskom potoku a zápach zo znečistenej vody. Po preverení ohlásenia bolo zistené, že situácia nastala z dôvodu poruchy pojazdného mosta na ČOV Limbach. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku povolil vypúšťanie odpadových vôd nad rámec limitných hodnôt znečistenia počas doby vykonávania jeho generálnej opravy, a to v období od 30. 8. do 21. 9. 2012.
 

Ohodnoťte článok: