Jesenné upratovanie

September 2012 / Prečítané 1467 krát
   V dňoch 11., 12. a 13. októbra sa areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste otvorí obyvateľom mesta, aby tu mohli za pomoci pracovníkov Mestského podniku služieb uložiť odpad zo svojich domácností. Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber objemného odpadu, ktorý sa nevojde do bežných nádob, biologického odpadu, pneumatík, kovového a drobného stavebného odpadu. Nie je určený na zber nebezpečných odpadov (napr. oleje, žiarivky, batérie, farby...), ktoré môžu obyvatelia doniesť 6 x do týždňa do Zberného miesta nebezpečných odpadov v sídle firmy Petmas na Šenkvickej ceste č. 12. Zber bude prebiehať vo štvrtok, piatok a v sobotu v čase od 8.00 hodiny do 18.00 hodiny. V nedeľu bude areál na Fajgalskej ceste po skúsenostiach z minulých rokov zatvorený.
 
Ing. Oľga Moťovská

Ohodnoťte článok: