Leto s folklórnym súborom Obstrléze

Október 2011 / Prečítané 1676 krát
   V rámci pezinského Kultúrneho leta vystúpil 13. augusta pred Zámkom aj náš folklórny súbor Obstrléze s programom Spomienky na bratov Nosáľovcov a Milana Mlsnu. Po milom úvode, v ktorom sme divákom odovzdali symbolickú kytičku uvitú z krásnych ľudových piesní, nasledovala hlavná časť programu, v ktorom ožili scénky výborných slovenských humoristov. Diváci nás odmenili potleskom a naším víťazstvom bolo, že na svojich miestach ostali aj napriek blížiacej sa búrke.
   Potom v našom programe opäť zazneli krásne ľudové piesne. Sólista Ferko Noskovič, víťaz speváckej súťaže Malokarpatský slávik, divákov nadchol piesňou Zbohom buď lipová lyžka, z muzikálu Na skle maľované. Zaspomínali sme si pri tom na nezabudnuteľného Michala Dočolomanského, ktorý túto pieseň v známom muzikáli s veľkým úspechom interpretoval. Náš ľudový rozprávač Jozef Pták potom prítomným porozprával ako ho v mladosti zasiahol „šíp Amorov“.
Záver patril opäť pesničkám a hovorenému slovu. V premiére zaznela pieseň Mirka Turčana Riedené víno. „Súdok rosou plakal, keď ho chladnou vodou doliali,“ aj tieto slová odzneli v piesni z jeho úst. To sa však nášmu vínku a našim skvelým pezinským vinárom určite nikdy nestane. Vínko je predsa Boží dar.
   Bodkou za naším vystúpením a krásnym umeleckým zážitkom bola báseň, ktorú zarecitovala členka súboru Darina Kontárová. Dievča v nej túži za svojím milým, ale nakoniec konštatuje, že milého už nemá, ale ostal jej od Boha dar, pezinské pesničky a krásny chotár...
   To bolo jedno z našich vystúpení. Videli nás však aj na Cerovských hodoch, Vinobraní v Pezinku, vo Veľkom Bieli a vo Vištuku, kde sme si zaspomínali na našu mladosť, naše mamenky a na časy ako v minulosti končili v Pezinku oberačky.
   Poprajme si navzájom, aby nám i napriek všetkým starostiam, ktoré nám život prináša, zostali spomienky na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, aby sme sa tešili z krásnych ľudových piesní a mali ešte chuť rozdávať radosť, úsmev a dobrú náladu.
 
(dk)

Ohodnoťte článok: