Dopravno-preventívna akcia pri príležitosti Dňa bielej palice

Október 2011 / Prečítané 1572 krát
   V piatok 14. októbra sa uskutočnil 2. ročník dopravno-preventívnej akcie pri príležitosti Dňa bielej palice. Organizátormi boli Policajný zbor Slovenskej republiky v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom akcie bolo dať do povedomia účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov motorových vozidiel, aj nevidiacich chodcov a funkcie bielej slepeckej palice. Zrakovo postihnutí ľudia mávaním bielej palice pred priechodom, naznačujú úmysel prejsť na druhú stranu cesty.
   Počas dopravno-bezpečnostnej akcie príslušníci Policajného zboru zabezpečovali dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, súčasťou ktorej boli chodci so zrakovým postihnutím. Vodičov, ktorí nedali nevidiacemu chodcovi prednosť, policajti zastavili a upozornili ich, že sa dopustili priestupku. Keďže išlo o preventívnu akciu s výchovným charakterom, pokuty sa neudeľovali, iba vodičovi dali leták s informáciou o funkcii bielej palice.
 
(zm)