Zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní

Október 2011 / Prečítané 1478 krát
   Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 – 2011 v 5000 náhodne vybraných domácnostiach štatistické Zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní dospelých (AES 2011). Táto štatistika bude kľúčovým zdrojom údajov o stave vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách Európskej únie.
   Zisťovanie bude prebiehať v období od 1. októbra do 15. novembra 2011 a realizovať ho budú poverení opytovatelia ŠÚ SR v náhodne vybraných domácnostiach v Slovenskej republike, tiež v 21 domácnostiach v Pezinku. Opytovatelia sú povinní pri zisťovaní preukázať sa poverením na toto zisťovanie a na požiadanie aj dokladom totožnosti. Bližšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese ks.ba@statistics.sk  a na telefónnom čísle 02/69250, klapka 465 alebo 411.
 
Ing. Magdaléna Šipková
 

Ohodnoťte článok: