Prehľad o počte žiakov v pezinských školách

Október 2011 / Prečítané 1754 krát
   V septembri začal nový školský rok 2011/2012. Osem pezinských materských škôl navštevuje 736 detí. Najviac je ich umiestnených v MŠ Za hradbami (149), MŠ Svätoplukova (140) a MŠ gen. Peknika (139).
   Štyri základné školy navštevuje 2013 žiakov (v predchádzajúcom šk. roku 1977). Najviac ich chodí do ZŠ Fándlyho ul. – 804. Takmer sedem stoviek žiakov má ZŠ Kupeckého ul. V tomto školskom roku do lavíc zasadlo aj 296 prváčikov.
   Tri pezinské stredné školy (Gymnázium, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola) navštevuje 989 študentov. Všetky z nich začali školský rok s nižším počtom žiakov, ako v predchádzajúcom roku.
   Nový školský rok sa začal aj v Centre voľného času, v Základnej umeleckej škole a v Spojenej škole. Je potešiteľné, že sa výrazne zvýšil počet žiakov do umeleckých odborov ZUŠ, ktorá onedlho nájde nové sídlo v rekonštruovaných priestoroch na Štefánikovej ulici.
 
Počty detí v materských školách:
materská škola počet detí
MŠ Bystrická 1 97
MŠ gen. Pekníka 2 139
MŠ Svätoplukova 51 140
MŠ Vajanského 16 75
MŠ Za hradbami 1 149
MŠ Záhradná 34 45
ZŠ a MŠ Orešie 69
CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1 22
spolu 736
Počet detí na základných školách:
základná škola celkom z toho prvákov
ZŠ Fándlyho 11 804 106
ZŠ Kupeckého 74 681 87
ZŠ Na bielenisku 2 362 69
ZŠ a MŠ Orešie 3 166 34
spolu 2013 296
Počet študentov v stredných školách:
stredná škola počet žiakov
Gymnázium, Senecká 2 437
Obchodná akadémia, Myslenická 1 315
Stredná odborná škola, komenského 27 237
spolu 989
Počty žiakov v školských zariadeniach:
iné školy a šk. zariadenia počet žiakov
Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3 335
Základná umelecká škola, Trnavská 1 567
Spojená škola, Komenského 25 108
 

Ohodnoťte článok: