Program distribúcie potravín využilo 500 obyvateľov

Október 2011 / Prečítané 1690 krát
   Program distribúcie potravín je zameraný na pomoc osobám v núdzi tým, že sú im prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.
   V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika. Od júna 2011 Mesto Pezinok v tomto programe spolupracuje so Slovenskou katolíckou charitou a od septembra 2011 aj so Službami Božieho Milosrdenstva, n. o.
   Od 9. septembra do 7. októbra sa jedenásťkrát otvorili skladové priestory a boli vydané potraviny 500 obyvateľom s trvalým bydliskom v Pezinku, prevažne starobným dôchodcom, ale boli medzi nimi aj invalidní dôchodcovia i obyvatelia v hmotnej núdzi. Každý z nich priniesol rozhodnutie o výške dôchodku, alebo potvrdenie, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi na oddelenie školstva a sociálnych vecí Mestského úradu Pezinok. Tam dostal informáciu, kedy si má pre potraviny prísť a kde. Výdajňa potravín bola otvorená v čase od 8,00 hod do 11,00 hod. Pri výdaji sme zamestnali aktivačných pracovníkov. 
 
(rm)
 

Ohodnoťte článok: