Nové sídlo ZUŠ na Ulici M. R. Štefánika v rekonštrukcii

Október 2011 / Prečítané 1831 krát
  Snahou vedenia mesta je informovať občanov o každej dôležitej veci. Takou je aj použitie verejných financií z „mestskej pokladnice“. Začiatkom roka poslanci schválili kúpu budovy na ulici M.R. Štefánika 9, tzv. Palugyaovskú kúriu pre potreby pezinskej Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa. Informovali sme tiež o tom, že si mesto vybralo na tento nákup bankový úver vo výške 1 milión eur, pričom za budovu sme zaplatili 800 tisíc eur a na rekonštrukciu sme vyčlenili zvyšných 200 tisíc eur. Na ponuku mesta reagovalo viac ako 15 firiem, skutočná „vysúťažená“ cena je dnes 160 435 eur a skladá sa z projektovej dokumentácie (ing. arch. Rusnák, Pezinok – 8700 eur), zdravotechnika a vykurovanie (MK Therm Pezinok – 16 344 eur), elektroinštalácie (Elektric Bratislava – 47 134 eur), stavebné práce (Eurobuilding Bratislava – 86 397 eur) a pamiatkový prieskum (Monar, Bratislava – 1860 eur). Ceny sú s DPH.   Rekonštrukcia by mala mať v budúcnosti aj svoju druhú fázu a tou bude vybudovanie tanečnej sály v podkroví zadného traktu otvorením stropu a strešným osvetlením, vybudovanie koncertného pódia na nádvorí a vybudovanie stálej expozície slávnych rodákov Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera v jednej z tried v podbrání. Súčasťou tejto etapy bude aj vybudovanie keramického ateliéru s vypaľovacími pecami.
   Prvá etapa rekonštrukčných prác by mala byť ukončená koncom novembra t. r. tak, aby škola v týchto priestoroch mohla fungovať už od začiatku budúceho kalendárneho roku.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: