Poďakovanie

Október 2011 / Prečítané 1986 krát

  Ďakujeme všetkým, príbuzným známym a susedom za odprevadenie a kvetinové dary na poslednej ceste nášho drahého zosnulého
Martina GALAMBOŠA.
Zároveň sme si pripomenuli dňa 22. 9. 2011 jeho nedožité 48. narodeniny. Za prejavenú sústrasť ďakuje matka s rodinou.
S hlbokým zármutkom oznamujeme priateľom a známym, že nás 5. septembra 2011 po ťažkej chorobe opustila naša drahá
Oľga BABALOVÁ
z Banskej Bystrice, rodáčka z Pezinka. Ďakujeme všetkým za tichú spomienku. Smútiaca rodina.