Akadémia tretieho veku pred otvorením nového šk. roku

August 2011 / Prečítané 2225 krát
   Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku otvára v školskom roku 2011/2012 tieto študijné odbory:
1. ročník: Ekonomicko-sociálnoprávne minimum pre seniorov, Fotografovanie a fotografia – tvorba a úpravy fotografie, Počítače.
2. ročník: Anglický jazyk pre dospelých (1. skupina začiatočníci, 2. skupina pokročilí), Biológia, genetika alebo o rozmanitosti života, Dejiny hudby, Keramika, Počítače, Základ kresby a maľby.
   Na štúdium podľa odborov sa môžete prihlásiť v dňoch 5. a 6. septembra 2011 od 13.00 do 16.00 hod. v miestnosti č. 19 na 1. poschodí v budove Mestského úradu v Pezinku, Radničné nám. č.7.
   Otvorenie 5. ročníka Akadémie tretieho veku v školskom roku 2011/2012 sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra 2011 o 16.00 hod. v Malej sále Domu kultúry v Pezinku, Holubyho 42.
Uzatvorenie prihlášok na všetky odbory bude 7. 9. 2011 po otvorení šk. roku. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske na MsÚ alebo na www stránke: atv.pezinok.sk  www stránke: pezinok.sk a v mesačníku Pezinčan.

Poznámka:
Vyplnené prihlášky (na každý odbor samostatne) je potrebné odovzdať pri zápise v dňoch 5. a 6. septembra 2011 na MsÚ, miestnosť č. 19. Prihlášky sú k dispozícii: na stránke www.atv.pezinok.sk , na stránke www.pezinok.sk  a na MsÚ, v kancelárii prvého kontaktu. Študentom ATV sa stáva uchádzač až po uhradení poplatku 10 € a prevzatí preukazu študenta. Podmienkou otvorenia odboru je minimálny počet 15 uchádzačov.
 
(tr)