Prečo je potrebná karanténna stanica

August 2011 / Prečítané 2251 krát
   Čo je to karanténna stanica? Je to miesto, kde sa držia psy, po tom, čo sú odchytené z ulice na dobu určitú, kým sa im nenájde pôvodný majiteľ, v prípade, keď bol daný pes len zbehnutý, alebo ak sa nenájde majiteľ, sú ponúknutí na adopciu.
V meste Pezinok bola do augusta roku 2009 karanténna stanica zriadená a činná, ale vzhľadom na to, že nespĺňala podmienky vyhlášky o jej zriadení a príslušné smernice EÚ bola zrušená. Po jej zániku bolo zrušené aj všeobecne záväzné nariadenie Mesta Pezinok o odchyte psov, ktoré bolo do tej doby vykonávané príslušníkmi mestskej polície. To však neznamená, že sa od tej doby až po súčasnosť túlavé a zbehnuté psy po našom meste nepohybujú. Rovnako ako po minulé roky bolo podľa štatistiky Mestskej polície Pezinok ročne evidovaných okolo 80 odchytených psov, tak tomu bolo aj v rokoch 2009, 2010 a stále to pokračuje aj v tomto roku. Evidenciu o týchto psoch má Občianske združenie Pes v núdzi, ktoré v Pezinku pôsobí už druhý rok a vykonáva túto činnosť dobrovoľne a na svoje náklady. Zbehnutých psíkov po dohľadaní vracia pôvodným majiteľom, túlavé a nechcené psy ponúka na adopciu (len v tomto roku to už bolo 67 psov, v roku 2010 – 69 psov).
   Karanténna stanica v našom meste je potrebná, nakoľko si treba uvedomiť skutočnosť, že túlavé psy sa po čase začínajú rozmnožovať, združovať do svoriek, ktoré už s domestikovanými psami nemajú nič spoločného. Môže dôjsť; k ohrozovaniu obyvateľov, či už napadnutím zo strany psov, alebo k poškodeniu zdravia, nakoľko túlavé psy nie sú veterinárne ošetrené a vakcinované. Psy sa združujú do hladujúcich svoriek, ktoré hľadajú potravu, pre ktorú sú ochotné spraviť čokoľvek. Na Slovensku je známych už niekoľko prípadov, ktoré riešili túto problematiku.
   Karanténna stanica je žiadúca aj z dôvodu služby obyvateľom, ktorým sa pes zatúla, stratí, zbehne. Majitelia psov sú daňovými poplatníkmi za svojich miláčikov a majú sa právo v uvedených prípadoch obrátiť sa o pomoc na mesto a dohľadať si svojho psa v príslušnej karanténnej stanici, ktorá slúži tomuto účelu. Samozrejme za sankciu a príslušný poplatok, aby si dávali na svojich psov pozor a nezamieňali si KS s hotelom pre psov.
   Aj pre tieto stručne vymenované dôvody je už najvyšší čas na výstavbu karanténnej stanice v Pezinku. Napriek tomu, že výstavbu a zriadenie KS schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v minulom volebnom období a boli pre ňu vyčlenené finančné prostriedky, dodnes nestojí. Treba si uvedomiť, že je tu hrozba túlavých svoriek psov, nakoľko je v uliciach Pezinka a obcí z nášho okresu stále väčší počet túlavých psov.
 
Viera Klimeková, a Romana Klimeková

Ohodnoťte článok: