My v Matici, Matica v nás ...

August 2011 / Prečítané 1975 krát
   V tomto duchu obnovila svoju činnosť Miestna organizácia Matice slovenskej v Pezinku. Stalo sa tak 11. júla t. r. Predchádzalo tomu vystúpenie folklórneho súboru Obstrléze v rámci Recitálu Mirka Turčana 29. júna t. r. v pezinskom Dome kultúry, dve rokovania Prípravného výboru na obnovenie činnosti MO MS v Pezinku a následné obnovujúce Valné zhromaždenie, čím boli vykonané všetky, podľa Stanov MS potrebné, kroky na reálne obnovenie činnosti MO MS.
   Slogan z nadpisu vznikol spontánne na spomínanom vystúpení za účasti novozvoleného predsedu MS Mariána Tkáča, predsedu MO MS v Petržalke Jaroslava Pápaya a zástupcu primátora Pezinka Miloša Andela, keď niekto z obstrlézanov to len tak povedal a „ono to už bolo...“ Je skutočným naplnením stopäťdesiatročného pôsobenia tejto našej národnej ustanovizne, ktorá v histórii Slovenska zohrala mimoriadne dôležitú a záslužnú úlohu.
   K takýmto úvahám nás podnietil predseda MS M. Tkáč, keď vyjadril ľútosť a počudovanie nad skutočnosťou, že v takom, ako sa vyjadril, krásnom a charizmatickom slovenskom meste, zanikla činnosť Matice. To vyvolalo u folkloristov, ale aj v obecenstve, okamžitú reakciu, že teda my, Pezinčania, nie sme a ani nebudeme horší. A keď túto myšlienku „ z fleku “ vo svojom podnetnom vystúpení podporil aj viceprimátor M. Andel, bolo všetkým jasné, že „ kocky boli hodené “. A to definitívne!
   Domnievam sa, že bolo oveľa ľahšie obnoviť činnosť, rozbehnúť prvé aktivity, ako dostať, v dnešnom mimoriadne zložitom a hektickom čase skutočný odkaz Matice skutočne do našich duší a sŕdc. Verte, že viem, čo hovorím.
   Už v priebehu predchádzajúceho mesiaca sme sa pri oslovovaní potenciálnych členov stretávali s vážnymi prekážkami. Vyplývajú z našej povrchnosti a nedôvery v samých seba i v náš národ. Z povrchnosti preto, lebo akoby sme už celkom zabudli na predchádzajúce činy, prístupy, postoje a z toho vyplývajúce nezvratné zásluhy Matice na zachovaní nášho národa, na vytvorení náš ho suverénneho štátu, našej Slovenskej republiky! Pevne veríme, že naše časté kotrmelce v jej riadení sa časom zmenia na povznášajúci balet, naša vzdelanosť a uvedomenie dosiahnu takú úroveň, že dokážeme rozlíšiť zrno od pliev a podľa toho sa už budeme aj správať, ale čo je najdôležitejšie, že nám náš štát, našu krásnu republiku pod Tatrami už nikdy nikto nevezme. Európska únia je toho zárukou. To nás môže napĺňať istotou, že máme potrebný čas a pokoj na naše budúce uvážené a správne kroky. Že už
nebudeme musieť intelektuálom vysvetľovať, že Matica nie je archaizmus, že má stále svoje nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti, len ju treba správne orientovať. Keby nebolo bývalo Matice, niekoľkých luteránskych a vzápätí, chválabohu, aj katolíckych farností a zopár skutočných národných buditeľov, nebolo by ani dnešných slovenských intelektuálov. Dočerta! Akí by to boli intelektuáli?
   Alebo vyvracať osočenia, že Matica je skorumpovaná, že prehajdákala slovenský poklad, že takáto ustanovizeň nemôže mať našu dôveru... Matica prehajdákala milióny? Ak sa to stalo, že nejaké milióny boli spreneverené, čo napokon ukáže súd, tak to bola Matica? A nie náhodou nejaké konkrétne osoby, čo manipulovali s úsporami i dôverou dôverčivých vlastencov? To akoby sme tvrdili, že najvyššia hora na svete môže za to, že sa na ňu doslova štverajú aj nepripravení jednotlivci, ktorí tu po sebe zanechávajú len trus a odpadky. Žiaden odkaz či posolstvo. Len súd, ak sú tie peniaze v nenávratne, bude musieť vyniesť aj rozsudok. Preto je súd súdom. Matica slovenská je naša krásna a večne mladá víla, ktorá má nás Slovákov, všetkých bez rozdielu, rovnako rada.
Veľmi rada! Preto je Matica.
   Vyzývame všetkých Pezinčanov, ktorí majú záujem o rozvinutie matičnej činnosti v našom meste a okrese, aby si vyzdvihli prihlášky i ďalšie informácie u Kamily Németovej, podpredsedníčky MO MS, v kancelárii EUROSAND, sídliacej na prízemí Domu kultúry v Pezinku.
 
Mirko Turčan, predseda MO MS
 

Ohodnoťte článok: