Mestská polícia vyhodnotila akciu Bezpečný vchod

August 2011 / Prečítané 2349 krát
   Mestská polícia realizuje v rámci projektu Poznaním k hodnotnému životu viacero prevenčných aktivít. Jednou z nich je aj prevenčno-bezpečnostná akcia pod názvom Bezpečný vchod.

   Akcia je zameraná na vytvorenie väčšieho bezpečia na sídliskách v nočných hodinách. Konkrétne ide o fyzickú kontrolu každého vchodu do bytového domu na všetkých sídliskách v Pezinku. Táto činnosť mestskej polície bola úspešne a s pozitívnou odozvou začatá v predchádzajúcom roku, pričom je rozdelená do dvoch fáz. Prvou je kontrola a výzva na zvýšenie bezpečnosti a uzamykania vchodov samotnými obyvateľmi bytovky. V druhej fáze ide o opätovnú kontrolu nápravy a vyhodnotenie celej akcie.
   Tento prevenčno-bezpečnostný program vytvorila pol. Lucia Korytárová. Počas celej akcie, ktorá prebiehala počas prvej polovice roka, bolo opätovne skontrolovaných 460 vchodov. V prvej fáze ich bolo v nočných hodinách 439 uzatvorených a 21 otvorených. V druhej fáze sa obyvatelia po písomnej výzve mestskej polície poučili, počet otvorených vchodov sa znížil na dvanásť. môžeme teda hovoriť o úspešnosti celej akcie, keďže obyvatelia 448 bytových domov prijali
fakt, že za bezpečnosť zodpovedá nielen MsP v meste, ale aj samotný občan. Touto cestou ďakujeme všetkým zodpovedným občanom za spoluprácu pri vytváraní väčšieho bezpečia na sídliskách.

Podrobné vyhodnotenie celej akcie

Prvá fáza
Zátvorené: sídlisko Sever 124, sídlisko Muškát 117, sídlisko Juh 105, lokalita Starý dvor 18, centrum mesta 73, Grinava 2.

Otvorené: sídlisko Sever 12, sídlisko Muškát 3, sídlisko Juh 3, lokalita Starý dvor 0, centrum mesta 3, Grinava 0.

Druhá fáza

Zatvorené: sídlisko Sever 127, sídlisko Muškát 119, sídlisko Juh 106, lokalita Starý dvor 18, centrum mesta 73, Grinava 2.

Otvorené: sídlisko Sever 9, sídlisko Muškát 1, sídlisko Juh 2, lokalita Starý dvor 0, centrum mesta 3, Grinava 0.
Kontakt na MsP

Tiesňové volanie: 159
Stála služba: 033/6901182

Náčelník MsP: kpt. JUDr. Ľudovít Farbula, tel.: 033/6901180
e-mail: ludovit.farbula@msupezinok.sk

adresa:
Mestská polícia Pezinok
Radničné nám. 7
902 01 Pezinok