Recitál Mirka Turčana a FS Obstrléze

Júl 2011 / Prečítané 2327 krát
   Mesto Pezinok sa môže pochváliť mnohými šikovnými ľuďmi, ktorí mu robia dobré meno po celom Slovensku. Patrí k nim aj Mirko Turčan, ktorý je členom folklórnej skupiny Obstrléze. Má vzácny talent rozdávať ľuďom radosť a pocit hrdosti na svoj národ.
   V Dome kultúry v Pezinku sa 29. júna konal recitál Mirka Turčana, ktorého súčasťou bolo
aj vystúpenie folklórnej skupiny Obstrléze. V hľadisku sedel aj pozvaný hosť - predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč.
   V úvode programu sme si spolu s Mirkom Turčanom zaspievali dve piesne – Ódu na radosť zo života a Slovenské slnko. Tretiu pieseň Keď sa Slovák ta do sveta poberal, zaspieval víťaz Malokarpatského slávika František Noskovič. Na harmonike sprevádzal Jozef Beničák. Výber tejto piesne nebol náhodný, korešpondoval s obsahom recitálu, ktorý bol zameraný na neradostné obdobie v slovenských dejinách – na obdobie vysťahovalectva. Mnohí naši krajania vtedy museli opustiť svoju rodnú zem a hľadať prácu až ďaleko za Atlantickým oceánom.
   V recitáli odzneli piesne, ktoré sú súčasťou muzikálu Hodina H, ktorého autorom je Mirko Turčan. Dojemné bolo rozprávanie, ktorým autor uvádzal svoje piesne. V jednej z nich sa spieva o synovi, ktorý opustil svojich blízkych a vybral sa do sveta. Jeho otec sa zapovedal, že mu tento čin neodpustí. Milujúca mama neprestala veriť, že sa jej stratený syn vráti. Keď sa tak po rokoch stalo, otec sa rozhodol syna potrestať, ale mama mu povedala, že má ešte jednu možnosť otvoriť svoju náruč a privítať si syna, ako sa na milujúceho otca patrí. Po týchto slovách Mirko zaspieval pieseň Mama. Otec nakoniec naozaj svojho syna objal. Krásna bola aj pieseň Spomienka na matku, ktorá každý deň s láskou ráno vstávala a keď sa pustila do prania, jej deti povedali: „To mama nás zasa bieli pre život“.
   Všetky texty Mirkových piesní boli emotívnou výpoveďou o minulosti Slovákov, o ich ťažkom živote a trápení. Počas recitálu vystúpil aj náš vzácny hosť Marián Tkáč. Spolu s ním sme si zaspievali slovenskú hymnu, ktorú doplnil vlastným textom. Vysoko ocenil činnosť Mirka Turčana a rozhodol sa vziať „pod krídla “ Matice slovenskej náš folklórny súbor, čo si veľmi vážime. Potešilo nás, že nám ponúkol spoluprácu pri akciách Matice a pozval nás do Martina na vystúpenie. Vyjadril prianie, aby sme založili v Pezinku pobočku Matice slovenskej. Pomoc nám prisľúbil aj prítomný predseda sekretariátu MS z Bratislavy. Týmto návrhom sme boli nadšení.
   Na záver vystúpil zástupca primátora Ing. Miloš Andel, ktorého piesne Mirka Turčana a sľub predsedu MS M.Tkáča tiež dojali. Vyhlásil, že urobí všetko pre to, aby nám v Pezinku pomohol zrealizovať túto krásnu myšlienku.
   Po skončení programu sme si spoločne aj s divákmi pri poháriku dobrého pezinského vínka zaspievali naše krásne ľudové piesne. Bolo to veľmi milé podujatie, plné emócií, ale nechýbali ani zaujímavé podnety pre našu ďalšiu spoluprácu.
 
 
Darina Kontárová
 

Ohodnoťte článok: