Partnerské vzťahy SOŠ so zahraničnými školami

Júl 2011 / Prečítané 1634 krát
Návšteva Škocjanskej jaskyne v Slovinsku.   V uplynulých dňoch sa Stredná odborná škola Komenského ul. v Pezinku v rámci partnerských vzťahov so školami podobného zamerania zúčastnila dvoch výmenných pobytov v Slovinsku a Českej republike. V Slovinsku udržuje naša SOŠ už viac rokov veľmi dobrú spoluprácu so Strednou hotelovou a turistickou školou v prímorskom mestečku Izola. Výnimkou nebol ani tento školský rok, kedy mali žiaci našej školy možnosť v sprievode pedagógov stráviť takmer týždeň v tomto malebnom prostredí. Okrem SOŠ Komenského boli hosťami výmennej akcie aj školy podobného zamerania z Estónska, Rumunska a Macedónska. Pripravený program pre pozvaných účastníkov bol viac než bohatý a vyvrcholil slávnostnou recepciou pri príležitosti 50. výročia založenia Strednej hotelovej a turistickej školy (SGTŠ) v Izole.

Oboznámili sa so školou i krajinou

   V týždňovom programe pre účastníkov boli zahrnuté početné akcie, výlety, prehliadky, podujatia a možnosti ochutnávania tých najrozmanitejších jedál a špecialít. Žiaci našej školy sa oboznámili s procesom teoretického a praktického vyučovania podobného typu školy v inej krajine, absolvovali prehliadku mestečka Izola, najstaršieho slovinského mesta Koper, kde si okrem významných pamätihodností mohli pozrieť aj vínne pivnice Vinakoper, ktoré sú najväčším producentom vín v Slovinsku. Vynechaná nebola ani prehliadka Ľubľany, hlavného mesta Slovinska. Aj komunikácia medzi pozvanými školami a usporiadateľom dávno prekročila len formálnu úroveň a celý pobyt sa niesol v mimoriadne priateľskej atmosfére.

Veľkolepé oslavy polstoročnice školy

. Vrcholným bodom bola už spomínaná oslava 50. výročia založenia SGTŠ v Izole. Okrem vynikajúceho sprievodného programu, ktorý pripravili v podobe rôznych scénok, hudby, tanca a spevu žiaci školy a ktorého sa zúčastnili vo veľkom počte i mimoriadne vzácni hostia, bol tento slávnostný deň ukončený veľkolepou recepciou, kde si všetci prítomní mohli pochutiť spomedzi rôznych delikátnych pochúťok aj na jedlách estónskej, rumunskej, macedónskej i našej slovenskej kuchyne, ktoré prezentovali i naši žiaci a predstavili tak nielen našu školu, ale i našu regionálnu a národnú kuchyňu.
   Zo SGTŠ v Izole sme odchádzali plní pozitívnych dojmov, krásnych zážitkov a podnetných skúseností. Už teraz sa veľmi tešíme na školský rok 2011/2012, kedy bude zase Stredná hotelová a turistická škola v Izole hosťom našej SOŠ Komenského. Veríme, že sa nám podarí urobiť všetko preto, aby sa u nás cítili minimálne tak dobre, ako my u nich. Určite im máme čo ponúknuť.
   Veľmi dobrá partnerská spolupráca trvá už nejaký rok aj medzi SOŠ Komenského v Pezinku a Strednou odbornou školou SČMSD Lomnice u Tišnova v Českej republike. Výmenné pobyty medzi našimi školami sa uskutočnili rovnako v mesiaci máji.

Partnerská spolupráca má veľa pozitívneho

   Takúto spoluprácu škôl podobného zamerania medzi rôznymi krajinami hodnotím očami pedagóga veľmi pozitívne, pretože zainteresované strany si povymieňajú svoje vzájomné radosti i starosti, majú možnosť porovnávania, rozširuje sa obzor produktívnej spolupráce, žiaci školy, o ktorých ide v prvom rade, môžu vidieť a naučiť sa niečo nové, spoznávajú nové miesta, kraje, získavajú nové kontakty a skúsenosti, ktoré sú veľmi prospešne využiteľné v ich budúcom štúdiu či povolaní. Práve v tomto spočíva hlavné posolstvo spolupráce Strednej odbornej školy Komenského v Pezinku s jej partnerskými školami v iných krajinách. Veríme, že tieto, dovolím si tvrdiť, nadštandardné partnerské vzťahy medzi našimi školami budú pokračovať na vzostupnej úrovni v blízkej i ďalekej budúcnosti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
Mgr. Eva Jaššová

Ohodnoťte článok: