Návrhy na ocenenia BSK

Júl 2011 / Prečítané 1651 krát
   Do 31. augusta 2011 môžu obyvatelia bratislavského kraja samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií podať návrhy na ocenenia osobností kraja. Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj bratislavského kraja a života jeho občanov. Návrhy treba poslať písomne na adresu: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Kancelária predsedu BSK, Odd. komunikácie s médiami a verejnosťou, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 alebo e-mailom na: komunikacne@region-bsk.sk
   Návrh musí obsahovať: Životopis alebo charakteristiku nominovaného, dôvod na udelenie ocenenia BSK a súhlas nominovaného s udelením ocenenia.
   Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.bratislavskykraj.sk  v sekcii Ocenenia BSK.
 
(bsk)
 

Ohodnoťte článok: