Ako zlepšiť situáciu s odpadom

Júl 2011 / Prečítané 1597 krát
   Mesto Pezinok už pred niekoľkými rokmi zaviedlo separovaný zber odpadov, čo je iste dobrá vec. Žiaľ, okolie mesta je stále znečisťované rôznymi odpadmi, papierom, plastmi, drevom, sklom, kovovými predmetmi i stavebným materiálom. Taktiež rôzny biologický i škodlivý materiál ohrozuje naše zdravie a špatí naše mesto.
   V minulosti boli v meste viaceré zberne, ktoré od občanov vykupovali takýto materiál. V súčasnosti nevieme, či takúto činnosť niekto vykonáva, a ak áno za akých podmienok.
Verím, že informácia pre občanov o tejto problematike v časopise Pezinčan by mohla prispieť k zlepšeniu súčasnej nie práve najlepšej situácie. Ak by sa občanom ponúkla takáto denná služba okrem organizovaných štvrťročných zberových dní na Dubovom vŕšku, občania by za primeranú odplatu prinášali zberový materiál do zberní tak, ako to bolo v minulosti.
   Snáď by bolo dobre uverejniť i výzvu na besedu s občanmi na túto tému prostredníctvom vašich novín, aby sa k tomu mohli vyjadriť i ďalší občania. Čakám na vašu reakciu, prajem veľa úspechov. 
 
Čitateľ
 

Ohodnoťte článok: