Pomôžte zachytiť texty starých piesní

Júl 2011 / Prečítané 1593 krát
   V ostatnom čase sme zaznamenali aj v našom meste zvýšený záujem o históriu Pezinka, vydanie niekoľkých kníh a usporiadanie výstav. V tejto oblasti dlhodobo vyvíja svoje aktivity Mesto Pezinok, Mestské i Malokarpatské múzeum. Mesto pripravuje knihu o histórii a súčasnosti vinohradníctva a vinárstva a tiež knihu starých pohľadníc Pezinka. Dve záslužné výstavy ľudových výšiviek a historických predmetov pripravili aj kluby dôchodcov (Denné centrá) v Pezinku na Kollárovej ulici a na Cajle. Nezabúdame však ani na folklór, ľudové zvyky a piesne. A práve ľudové piesne, ktoré sa spievali v minulom storočí v Pezinku a na Cajle, sú predmetom zbierky, nad ktorou prevzal záštitu primátor Oliver Solga s prísľubom jej knižného spracovania a vydania. Sme si vedomí nutnosti zachovať ich pre budúce generácie, lebo sú nielen pamiatkou na našich starých a prastarých rodičov, ale aj dokumentom veľkej umeleckej a historickej hodnoty.
   Preto by sme aj touto cestou poprosili všetkých tých, ktorí si pamätajú texty starých piesní, aby ich zapísali aspoň v textovej podobe, a tak zachovali pre budúcnosť. Doteraz sme zaznamenali vyše osemdesiat textov piesní, niektoré sú však nekompletné. Pre záujemcov, ktorí by ich chceli doplniť o chýbajúce časti alebo dodať úplne nové piesne sú kópie k dispozícii na sekretariáte primátora na Mestskom úrade. Budeme vďační aj za pripomienky k jestvujúcim textom, prípadne za ich doplnenie. 

 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: