Nové riaditeľky dvoch základných škôl

Júl 2011 / Prečítané 2661 krát
Nové riaditeľky ZŠ Mgr. I. Jurčová (vľavo) a Mgr. K. Volánková   Menovacie dekréty novozvoleným riaditeľom dvoch pezinských základných škôl v stredu 29. júna slávnostne odovzdal primátor mesta Oliver Solga. Novou riaditeľkou ZŠ Kupeckého sa stala Mgr. Katarína Volánková (kandidoval 1 uchádzač) a ZŠ Na bielenisku Mgr. Ingrid Jurčová (kandidovali 3 uchádzači). O tom, kto bude riaditeľom školy, rozhodovali hlasovaním členovia príslušnej Rady školy. Obidve novozvolené riaditeľky pochádzajú zo škôl, kde boli zvolené, a doteraz zastávali post zástupkyne riaditeľa. Na slávnostnom menovaní nových riaditeľov škôl sa zúčastnili funkcionári mesta, riaditelia škôl a ďalší hostia.
   Primátor mesta vo svojom príhovore vyzdvihol záslužnú prácu doterajších riaditeľov škôl Mgr. Viery Radičovej a Mgr. Ľubomíra Štiglica, ktorí odchádzajú do dôchodku, a zaželal veľa úspechov v neľahkej práci novým riaditeľkám.
 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: