Tri otázky primátorovi

Júl 2011 / Prečítané 1734 krát
   Primátora mesta Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na naše otázky:


l Pán primátor, minulý mesiac ste boli zvolený do funkcie viceprezidenta Únie miest Slovenska. Pred dvoma týždňami vás dokonca vaši kolegovia – primátori zvolili za prezidenta Klubu primátorov miest SR. Ako vnímate vaše zvolenie do týchto významných funkcií?

- Vnímam to nielen ako ocenenie mojej doterajšej práce v týchto samosprávnych inštitúciách, ale aj ako výraz postavenia a akceptácie Pezinka v rámci slovenských miest. Možno je to pre niekoho prekvapujúce, že primátor relatívne malého mestečka zastáva takéto významné funkcie. Treba si však uvedomiť, že najmä v ostatnom desaťročí Pezinok dosiahol množstvo úspechov a významných hodnotení. Pre mňa osobne je to záväzok a motivácia k ešte aktívnejšej práci v Únii miest a Klube primátorov v nastávajúcom období, ktoré bude pre samosprávy mimoriadne ťažké.

l V prvom polroku ste mali na Mestskom úrade niekoľko mesiacov kontrolu z Najvyššieho kontrolného úradu. S akými výsledkami?

- S výsledkami kontroly bolo oboznámené mestské zastupiteľstvo, verejnosť i médiá. Bez toho, aby som výsledky kontroly zľahčoval alebo bagatelizoval, musím konštatovať, že NKÚ nenašlo žiadne vážnejšie porušenie zákonov alebo nehospodárne nakladanie s majetkom mesta či s verejnými financiami. Odporúčam preto každému, kto má záujem alebo pochybnosti, aby sa s výsledkami kontroly podrobne oboznámil a sám si urobil názor na závažnosť zistení. Na rozdiel od mnohých iných miest činnosť vedenia nášho mesta je nielen efektívna, ale aj maximálne transparentná. Faktom však zostáva, že nálezy a odporúčania NKÚ sa nekomentujú. Našou povinnosťou je prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, čo sme sa zaviazali urobiť do najbližšieho, septembrového, zasadnutia mestského zastupiteľstva.

l Už dlhšiu dobu sa uvažovalo o prenajatí pezinskej pažite Rozálka dvom športovým klubom - softbalistom a golfistom. Nakoniec z toho zišlo a väčšina poslancov hlasovala proti. Prečo?

- Všetci vieme, že Rozálka je dnes určená na šport a rekreáciu. Stálo dosť úsilia, aby sme v roku 2006 dosiahli zmenu v územnom pláne, inak by už táto plocha bola zastavaná bytovkami. Som rád, že zastupiteľstvo neschválilo predložený projekt prenajať Rozálku na desať rokov pre softball a golfovú tréningovú plochu za jedno euro.V druhom prípade sa dokonca jednalo o komerčnú aktivitu. Mal som výhrady aj ku kvalite predložených návrhov. Som presvedčený, že táto plocha má aj naďalej slúžiť Pezinčanom na rekreáciu a šport. Bývajú tu cirkusy, vatry, spoločenské podujatia, deti si tu púšťajú šarkany a lietadlá. Okrem toho je tu aj psí kútik a priestor na rekreačné športy. Nebránili by sme sa, ak by tu niekto v budúcnosti chcel vybudovať ľadovú plochu alebo akvapark. Možno tu raz bude stáť multifunkčná hala alebo štadión. Mali by však o tom rozhodnúť občania, pretože je to posledný takýto veľký pozemok v majetku mesta a navyše s nádhernou panorámou vinohradov naokolo.
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: