Rekonštrukcia Záhradnej bude ukončená skôr

Júl 2011 / Prečítané 1717 krát
   Na Záhradnej ulici prebieha od začiatku apríla rozsiahla rekonštrukcia hlavnej i bočných príjazdových ciest, chodníkov, parkovacích a ostatných spevnených plôch. Súčasťou rekonštrukcie sú terénne a sadové úpravy, osadenie nového mobiliáru a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Stavebné práce sú realizované z prostriedkov Európskej únie z Operačného programu Bratislavský kraj – Regenerácia sídiel (160 tis. eur) a vlastných prostriedkov (316 tis. eur). Podľa pôvodného plánu sa mali práce vykonávať do konca septembra 2011, ale už je isté,
že budú dokončené v niekoľkotýždňovom predstihu. Aj keď sa stavbári počas výstavby snažili čo najmenej obmedzovať obyvateľov, predsa len isté obmedzenia museli byť. Odmenou za ich trpezlivosť budú vynovené priestory na celej ulici.
 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: